IN LOVING MEMORY OF ....

Fr. BP.JOSEPH ROSARI

(1915 - 2011)


Fr. VALERIAN GOMES

(1955 - 2012)


Fr. PHILIP D’SILVA

(1931 - 2013)


Fr. PRABHUDAS KUJUR

(1963 - 2013)


Fr. JOSEPH KARUPPANNAN

(1925 - 2014)


Fr. JOHN MARUTHIKUZHIYIL

(1928 - 2014)


Fr. LAZARUS KARKUNNEL

(1930 - 2015)


Fr. KURIAN CHEMPALAKUNNEL

(1938 - 2016)


Fr. WILLIAM D’SILVA

(1953 - 2016)


Fr. JOSEPH THALACHIRAKUZHIYIL

(1947 - 2016)


Fr. FR. MELCHIADES DALGADO

(1928 - 2016)


Fr. FR. SAYU CHERUVIL

(1964 - 2016)